Учебен план

Предучилищна и начална училищна педагогика, Задочно, Магистър (едногодишен курс на обучение), випуск 2021

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 ED319 Приобщаващо образование З 3
2 ED518 Анимация и двигателна активност в детската градина и началното училище З 5
3 ED519 Образователни технологии и интерактивни методи в детската градина и началното училище З 4
4 ED523 Съвременни аспекти на обучението по БЕЛ в детската градина и началното училище З 6
5 PS511 Психопрофилактика на детството З 6
6 PS513 Ранна диагностика на общи и специални способности З 6
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 ED520 Съвременни аспекти на обучението по арттехнологии, конструиране и техника в ДГ и НУ З 4
2 ED524 Развитие на научна и културна компетентност в обучението по РК, ОС, ЧП и ЧО в НЕО З 5
3 ED538 Артпедагогически техники в ДГ и в НУ З 6
4 IT108 Информационни и комуникационни технологии и работа в дигитална среда З 4
5 PS528 Стажантска научноизследователска практика З 5
6 SW558 Стратегии за справяне с гнева и агресивното поведение при децата З 6

Основна схема на учебния план
Учебни дисциплини 60 кредита
Защита на дипломна работа 15 кредита
Общо за степента 75 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна