БСУ // Е-регистрация

Онлайн прием в бакалавърски и магистърски програми.

Лични данни на кандидата

Кандидатстване за образователно-квалификационна степен

Пояснение: Ако кандидатствате след средно образование, изберете "Бакалавър" и попълнете данните от средното образование и начина на кандидатстване – с матура, приемен изпит или оценка от изпит в друг ВУЗ. Ако кандидатствате за магистратура, изберете "Магистър" и попълнете данните за завършеното висше образование.

Диплома за средно образование

Пояснение: Ако нямате специалност в дипломата запишете в това поле НЕ.
Прикачете електронен документ с файлов формат PDF

Кандидатствам с

Приемен изпит

Пояснение: Виж срокове и дати за прием на документи, кандидатстване и класиране в БСУ.

Оценка от матура
Оценка от друг ВУ

Избор на специалности по бакалавърски програми

Диплома за висше образование

Прикачете електронен документ с файлов формат PDF

Избор на специалности по магистърски програми

Плащане