Проверка на кандидатстудентски работи
Бургаският свободен университет информира кандидат-студентите, че приемният ден, в който могат да се запознаят с аргументите, обосноваващи поставените оценки на конкурсните изпити от сесията през месец септември е: 19 септември 2018 г. (сряда) от 13:00 до 14:00 часа в стая 25 на БСУ.