Кандидатстуденти

Проверка на резултати от изпити

Търсене

Информация: Всички полета от електронният формуляр са задължителни.

Проверка на кандидатстудентски работи
Бургаският свободен университет информира кандидат-студентите, че приемният ден, в който могат да се запознаят с аргументите, обосноваващи поставените оценки на конкурсните изпити от сесията през месец септември е: 17 септември 2019 г. (вторник) от 10:00 до 11:00 часа в стая 25 на БСУ.