График за провеждане на занятията на специализантите от курса за придобиване на професионална квалификация "Учител по математика" 
дата дисциплина преподавател час зала
09.06.2018 г. Методика III ч.  доц.д-р Николова
доц.д-р Георгиева
09.00-13.00
13.00-18.00
431
10.06.2018 г. Методика III ч.  доц.д-р Николова
доц.д-р Георгиева
09.00-14.00
14.00-18.00
431
16.06.2018 г. Информационни технологии в управление на образованието проф.Борисова
Иванка Янкова
9.00 - 17.00 011
17.06.2018 г. Информационни технологии в управление на образованието проф.Борисова
Иванка Янкова
09.00-16.00
011
23.06.2018 г. Методика на обучението по математика доц. Нинова 09.00-16.00
30
24.06.2018 г. Методика на обучението по математика доц. Нинова 09.00-16.00
30
15.09.2018 г. Методика III ч.(изпит) доц.д-р Георгиева
09.00
431
Възможно е в графика да настъпят промени.
 За промени проверявайте една седмица преди обявените дати.
СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ НА ВТОРИ СЕМЕСТЪР - 12-16.03.2018 г.