График на учебните часове по  математика

 

Преподавател Мариана Стоянова

Дата

Тема

Клас

Час

08.10

Класическа вероятност

9 а, б, в, г

7:45-11:25

08.10

Графика на квадратна функция

10 а, б

11:35-13:00

10.10

Свойства на квадратна функция

10 б, в

10:40-11:25

11:35-12:15

11.10

Вероятност на противоположно събитие

9 а, б, в, г

7:45-11:25

15.10

Общи задачи

10 а, б

11:35-13:00

15.10

Вероятност на събитие. Упражнение

9 а, б, в, г

7:45-11:25

22.10

Квадратно неравенство

10 а, б

11:35-13:00

24.10

Квадратно неравенство. Упражнение

10 б, в

10:40-12:15

25.10

Функция

9 а, б, в, г

7:45-11:25

26.10

Призма. Паралелепипед

12 а, б, в, г

7:45-11:25