График за провеждане на занятията на специализантите от курса за придобиване на професионална квалификация "Учител по информатика и информационни технологии" 
дата дисциплина преподавател час зала
11.11.2017 г. Педагогика проф. д-р Алексиева 9-17 113
12.11.2017 г. Педагогика проф. д-р Алексиева 9-17 113
26.11.2017 г. Психология доц.д-р Балтаджиева 9-17 105
27.11.2017 г. Психология доц.д-р Балтаджиева 9-17 105
02.12.2017 г. Приобщаващо образование доц.д-р Дерижан 9-17 113
03.12.2017 г. Психология на общуването доц.д-р Балтаджиева 9-17 113
27.01.2018 ч. Педагогическа диагностика проф. д-р Алексиева 9-16 105
28.01.2018 ч. Педагогическа диагностика проф. д-р Алексиева 9-15 105
03.02.2018 г. Психология - ИЗПИТ доц.д-р Балтаджиева 10-15 431
28.02.2018 г. Педагогическа диагностика - ИЗПИТ проф. д-р Алексиева 16.00 30
21.04.2018 г. Училищно законодателство, администрация и икономика на образованието проф.Борисова 09.00-14.00
14.00-16.00
428
428
22.04.2018 г. Училищно законодателство, администрация и икономика на образованието проф.Борисова 09.00-16.00
428
12.05.2018 г. Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда доц.д-р Желева 09.00-14.00
14.00-16.00
428
428
13.05.2018 г. Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда доц.д-р Желева 09.00-16.00
428
16.06.2018 г. Информационни технологии в управление на образованието проф.Борисова
Иванка Янкова
9.00 - 17.00 011
17.06.2018 г. Информационни технологии в управление на образованието проф.Борисова
Иванка Янкова
09.00-16.00
011
22.06.2018 г. Методика I доц. Брънекова 15.00-19.00 113
23.06.2018 г. Методика I и II доц. Брънекова 09.00-18.00 113
24.06.2018 г. Методика I и II доц. Брънекова 09.00-18.00 113
Възможно е в графика да настъпят промени.
 За промени проверявайте една седмица преди обявените дати.
СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ НА ВТОРИ СЕМЕСТЪР - 12-16.03.2018 г.