График на учебните часове по информационни технологии, програмиране, ППС и ППП

 

Дата

Тема

Клас

Предмет

Преподавател

Час

Астр.час

08.10.2018/понеделник

Системи за глобално позициониране – упражнение

9 а

9 б

9 в

 

ИТ

ИТ

ИТ

Св.Янкова

 

1

2

3

7:45-8:30

8:40-9:25

9:35-10:20

09.10.2018/вторник

Системи за глобално позициониране – упражнение

9 г

 

ИТ

Св.Янкова

6

 

12:20-13:00

ИТ за социално общуване и споделена съвместна работа

8 б

ИТ

Св.Янкова

7

13:05-13:45

10.10.2018/сряда

Компютърна презентация. Работа с Power Point.

10 а

10 б

 

ИТ

ИТ

 

Ганчева

 

 

3

5

9:35-10:20

Текстообработка

10 а

ППП

Св.Янкова

4,5,6

10:40-11:25

11:35-12:15

12:20-13:00

11.10.2018/четвъртък

Текстообработка

 

10 б

 

ППС

 

Св.Янкова

1, 2

 

7:45-8:30

8:40-9:25

ИТ за социално общуване и споделена съвместна работа

8 д

8 г

8 а

8 в

ИТ

Св.Янкова

3

4

5

6

9:35-10:20

10:40-11:25

11:35-12:15

12:20-13:00

12.10.2018/петък

Среди за програмиране. Visual Studio. Visual Basic.

10а

Програмиране

Ганчева

5,6

11:35-12:15

12:20-13:00

15.10.2018/понеделник

Тест

9 а

9 б

9 в

 

ИТ

ИТ

ИТ

Св.Янкова

 

1

2

3

7:45-8:30

8:40-9:25

9:35-10:20

16.10.2018/вторник

Тест

 

9 г

 

ИТ

 

Св.Янкова

 

6

 

12:20-13:00

Ефективно търсене на информация

8 б

ИТ

Св.Янкова

7

13:05-13:45

17.10.2018/сряда

Компютърна презентация. Работа с Power Point.

10 а

10 б

 

ИТ

ИТ

Ганчева

 

3

5

 

9:35-10:20

 

Текстообработка

 

10 а

 

ППП

 

 

Св.Янкова

 

4,5,6

10:40-11:25

11:35-12:15

12:20-13:00

18.10.2018/четвъртък

Текстообработка

 

10 б

 

ППС

 

Св.Янкова

1, 2

7:45-8:30

8:40-9:25

Ефективно търсене на информация

8 д

8 г

8 а

8 в

ИТ

Св.Янкова

3

4

5

6

9:35-10:20

10:40-11:25

11:35-12:15

12:20-13:00

19.10.2018/петък

Среди за програмиране. Visual Studio. Visual Basic

10а

Програмиране

Ганчева

5,6

11:35-12:15

12:20-13:00

22.10.2018/понеделник

Локални и глобални компютърни мрежи. Услуги

9 а

9 б

9 в

 

ИТ

ИТ

ИТ

Св.Янкова

 

1

2

3

 

7:45-8:30

8:40-9:25

9:35-10:20

23.10.2018/вторник

Локални и глобални компютърни мрежи. Услуги

 

9 г

 

 

 

ИТ

Св.Янкова

6

 

12:20-13:00

Ефективно търсене и среди за електронно обучение

 

8 б

ИТ

Св.Янкова

7

13:05-13:45

24.10.2018/сряда

Компютърна презентация. Работа с Power Point.

10 а

10 б

 

ИТ

ИТ

 

Ганчева

 

 

3

5

 

9:35-10:20

 

Текстообработка

 

10 а

 

ППП

 

Св.Янкова

 

4,5,6

10:40-11:25

11:35-12:15

12:20-13:00

25.10.2018/четвъртък

Текстообработка

 

10 б

 

ППС

 

Св.Янкова

1, 2

 

7:45-8:30

8:40-9:25

Ефективно търсене и среди за електронно обучение

8 д

8 г

8 а

8 в

ИТ

Св.Янкова

3

4

5

6

9:35-10:20

10:40-11:25

11:35-12:15

12:20-13:00

26.10.2018/петък

Среди за програмиране. Visual Studio. VisualBasic

 

10а

Програмиране

Ганчева

5,6

11:35-12:15

12:20-13:00

29.10.2018/понеделник

Локални и глобални компютърни мрежи. Услуги – упражнение

9 а

9 б

9 в

ИТ

ИТ

ИТ

Св.Янкова

 

1

2

3

7:45-8:30

8:40-9:25

9:35-10:20

30.10.2018/вторник

Локални и глобални компютърни мрежи. Услуги – упражнение

 

9 г

ИТ

Св.Янкова

6

 

12:20-13:00

Тест

 

8 б

ИТ

Св.Янкова

7

13:05-13:45

31.10.2018/сряда

Компютърна презентация. Работа с Power Point.

10 а

10 б

 

ИТ

ИТ

 

Ганчева

 

 

3

5

 

9:35-10:20

 

Текстообработка

 

10 а

 

ППП

 

 

Св.Янкова

 

4,5,6

10:40-11:25

11:35-12:15

12:20-13:00

05.11.2018/понеделник

Основни комуникационни устройства и съобщителни среди

9 а

9 б

9 в

 

ИТ

ИТ

ИТ

 

Св.Янкова

 

1

2

3

 

7:45-8:30

8:40-9:25

9:35-10:20

06.11.2018/вторник

Основни комуникационни устройства и съобщителни среди.

 

9 г

 

ИТ

Св.Янкова

6

 

12:20-13:00

Съвременни компютърни системи – история.

8 б

ИТ

Св.Янкова

7

13:05-13:45

07.11.2018/сряда

Компютърна презентация. Работа с Power Point.

 

10 а

10 б

 

ИТ

ИТ

 

Ганчева

 

 

3

5

 

9:35-10:20

Текстообработка

10 а

ППП

 

Св.Янкова

4,5,6

10:40-11:25

11:35-12:15

12:20-13:00

08.11.2018/четвъртък

Текстообработка

10 б

ППС

Св.Янкова

1, 2

7:45-8:30

8:40-9:25

 

Съвременни компютърни системи - история

 

8 д

8 г

8 а

8 в

 

ИТ

 

Св.Янкова

 

3

4

5

6

9:35-10:20

10:40-11:25

11:35-12:15

12:20-13:00

09.11.2018/петък

Среди за програмиране. Visual Studio. VisualBasic

10а

Програмиране

Ганчева

5,6

11:35-12:15

12:20-13:00

 

Забележка:     ППП – приложни програмни продукти

                        ППС – приложни програмни системи.

В горепосочените предмети се изучава текстообработка и електронни таблици.