График за провеждане на занятията на специализантите от курса за придобиване на професионална квалификация "Учител по икономически дисциплини" 
дата дисциплина преподавател час зала
11.11.2017 г. Педагогика проф. д-р Алексиева 9-17 113
12.11.2017 г. Педагогика проф. д-р Алексиева 9-17 113
26.11.2017 г. Психология доц.д-р Балтаджиева 9-17 105
27.11.2017 г. Психология доц.д-р Балтаджиева 9-17 105
02.12.2017 г. Приобщаващо образование доц.д-р Дерижан 9-17 113
03.12.2017 г. Психология на общуването доц.д-р Балтаджиева 9-17 113
27.01.2018 г. Педагогическа диагностика проф. д-р Алексиева 9-16 105
28.01.2018 г. Педагогическа диагностика проф. д-р Алексиева 9-15 105
18.04.2018 г. Методика на обучението по икономически дисциплини доц.д-р Хр.Сирашки 16.00 - 20.00  431
19.04.2018 г. Методика на обучението по икономически дисциплини доц.д-р Хр.Сирашки 16.00 - 20.00  431
20.04.2018 г. Методика на обучението по икономически дисциплини доц.д-р Хр.Сирашки 16.00 - 20.00  431
21.04.2018 г. Училищно законодателство, администрация и икономика на образованието  проф. Т.Борисова 09.00  - 14.00
14.00 - 16.00 
428
428
22.04.2018 г. Училищно законодателство, администрация и икономика на образованието  проф. Т.Борисова 09.00 - 16.00  428
12.05.2018 г. Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда доц.д-р М.Желева 09.00  - 14.00
14.00 - 16.00 
428
428
13.05.2018 г. Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда доц.д-р М.Желева 09.00 - 16.00  428
16.06.2018 г. Информационни технологии в управление на образованието проф.Т.Борисова Ив.Янкова 09.00  - 14.00
14.00 - 16.00 
011
011
17.06.2018 г. Информационни технологии в управление на образованието проф.Т.Борисова Ив.Янкова 09.00 - 16.00  011
11 - 15.06.2018 г. Хоспетиране в Професионална търговска гимназия гр. Бургас      
18 - 22.06.2018 г. Текуща педагогическа практика в Професионална търговска гимназия гр. Бургас      
         
         
Възможно е в графика да настъпят промени.
 За промени проверявайте една седмица преди обявените дати.
  
СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ НА ВТОРИ СЕМЕСТЪР - 12.03. - 30.03.2018 г.