БСУ // Е-конференции

Електронен формуляр за регистрация в конференция

Данни за участие

Моля задължително изберете наименованието на конференцията, в която планирате да участвате.
Опционално изберете наименованието на направлението към избраната от Вас конференция.

Лични данни

Ще представяте ли доклад?

Бележка: В случай, че извършвате електронна регистрация с избор представяне на доклад, моля попълнете информацията за Вашия доклад в допълнителните полета на електронният формуляр.

Информация за Вашият доклад