БСУ // Е-конференции

Международна научна конференция „Черно море – врата и много мостове“

Направления: Иновациите и инвестициите в Черноморския регион, Предизвикателствата пред инфраструктурното и регионално развитие в Черно море, Развитието на туризма и маркетинговите решения в морските и речни територии, Решения в психологията, социалните дейности и педагогиката стимулирани от темите за водата, водните пространстрва и природосъобразното развитие, Правни и административни аспекти свързани с морските територии и регулации, Технически и транспортни решения свързани с водните пространства, Информационните технологии и използването на алтернативни източници при синьото развитие

Дата: от 10.06.2022 г. до 11.06.2022 г.

Регистрирани участници

Конференция за студентско научно творчество в БСУ с международно участие 2022 г.

Направления: Право и политика, Администрация и управление, Финанси и счетоводна отчетност, Маркетинг и мениджмънт, Международни икономически отношения, Обществени комуникации (връзки с обществеността и журналистика), Психология, Педагогика, Техники и технологии, Информатика, Възобновяеми енергийни източници

Дата: от 12.04.2022 г. до 30.11.-0001 г.

Регистрирани участници

Съвременни управленски практики XI „Интелигентната специализация в десетилетието на свързаността и автоматизацията“

Направления: Иновации, интелигентна специализация и роботизация в отраслите, Общи управленски проблеми и стратегическо управление, Технологична свързаност, транспортни решения, микро и автономна мобилност, Предизвикателства на пазара и маркетинга, Дигитализация, платформена икономика и ИКТ сред приоритетните направления на ИСИС, Финансови инструменти, технологии и проблеми на счетоводната дейност, Кръгова икономика, споделена икономика и платформени работни отношения, Регионално развитие, регенеративна икономика и градски решения от типа „баухаус“, Мултидисциплинарните иновации и мястото на обществото към триадата бизнес-академия-власт (само на англ. език), Синя икономика и възобновяема енергия от морски източници

Дата: от 04.06.2021 г. до 05.06.2021 г.

Регистрирани участници

XXII Юбилейна конференция за студентско научно творчество с международно участие

Направления: Право и политика, Администрация и управление, Финанси и счетоводна отчетност, Маркетинг и мениджмънт, Международни икономически отношения, Обществени комуникации (връзки с обществеността и журналистика), Психология, Педагогика, Техники и технологии, Информатика, Възобновяеми енергийни източници

Дата: от 22.04.2021 г. до 22.04.2021 г.

Регистрирани участници

Правовата държава - законодателство, правоприлагане и юридическа наука

Направления: Публично право и сигурност, Частно право, Международно право и международни отношения

Дата: от 20.11.2020 г. до 21.11.2020 г.

Регистрирани участници

Международна научна конференция „Дигитални трансформации, медии и обществено включване“

Направления: Българският език в социалните медии, Правовата държава - законодателство, правоприлагане и юридическа наука, Иновациите и инвестициите в кръговата икономика, Предизвикателствата пред инфраструктурното и регионално развитие в резултат на дигиталната трансформация, Мултидисциплинарните иновации и мястото на обществото към триадата бизнес-академия-власт, Решения в психологията и педагогиката стимулирани от дигитализацията на средата, Правни и административни аспекти свързани с дигитализацията и регулациите, Технически и транспортни решения за дигиталната трансформация, Информационните технологии в съвременния дигитален свят

Дата: от 05.06.2020 г. до 06.06.2020 г.

Регистрирани участници

XXI Конференция за студентско научно творчество в БСУ с международно участие

Направления: Право и политика, Администрация и управление, Финанси и счетоводна отчетност, Маркетинг и мениджмънт, Международни икономически отношения, Обществени комуникации (връзки с обществеността и журналистика), Психология, Педагогика, Техники и технологии, Информатика, Възобновяеми енергийни източници

Дата: от 02.04.2020 г. до 02.04.2020 г.

Регистрирани участници

Юбилейна международна конференция Съвременни управленски практики X „Свързаност и регионално партньорство“

Направления: Иновации и интелигентна специализация, Общи управленски проблеми и стратегическо управление, Свързаност и транспортни решения, Предизвикателства на пазара и маркетинг, Финансови инструменти, технологии и проблеми на счетоводната дейност, Регионално развитие и партньорство, Синя икономика и син растеж

Дата: от 07.06.2019 г. до 08.06.2019 г.

Регистрирани участници

Научна конференция с международно участие на тема „ПРОБЛЕМИ НА МИГРАЦИЯТА”

Направления: Миграция и национална сигурност, Миграция и политика на Европейския съюз, Гражданскоправни и административни аспекти на миграцията, Социално-икономически аспекти на миграцията

Дата: от 10.05.2019 г. до 11.05.2019 г.

Регистрирани участници

XX Юбилейна конференция за студентско научно творчество с международно участие

Направления: Право и политика, Администрация и управление, Финанси и счетоводна отчетност, Маркетинг и мениджмънт, Международни икономически отношения, Обществени комуникации (връзки с обществеността и журналистика), Психология, Социални дейности, Техники и технологии, Информатика, Възобновяеми енергийни източници

Дата: от 28.03.2019 г. до 11.04.2019 г.

Регистрирани участници