Учебен план

Международен бизнес и мениджмънт, Редовно, Магистър (едногодишен курс на обучение), випуск 2023

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA431 Международен маркетинг З 6
2 BA569 Международен бизнес З 6
3 BA575 Съвременни въпроси на международната икономика З 6
4 BA577 Международни финанси З 6
5 BA361 Международен бизнес - регионални практики И 6
6 PS414 Организационна психология И 6
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA337 Интегрирани маркетингови комуникации З 6
2 BA482 Междукултурен мениджмънт З 6
3 BA507 Управленска икономика З 6
4 BA570 Международни аспекти на социалното предприемачество З 6
5 BA578 Моделиране и анализ на бизнес данни И 6
6 BA583 Транснационални и мултинационални корпорации и банки И 6

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна

Основна схема на учебния план

Задължителни дисциплини 48 кредита
Избираеми дисциплини 24 кредита
Защита на дипломна работа 15 кредита
Общо за степента 87 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.