Учебен план

Начална училищна педагогика и чужд език (английски език), Задочно, Магистър (едногодишен курс на обучение), випуск 2023

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 ED319 Приобщаващо образование З 3
2 ED519 Образователни технологии и интерактивни методи в детската градина и началното училище З 4
3 ED530 Хоспетиране в началното училище З 3
4 PS511 Психопрофилактика на детството З 6
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 ED408 Стажантска практика в началното училище З 9
2 ED431 Текуща педагогическа практика в началното училище З 6
3 ED528 Методика на ранното обучение по английски език в началното училище З 9
4 LN501 Английски език З 20

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна

Основна схема на учебния план

Задължителни дисциплини 60 кредита
Избираеми дисциплини 0 кредита
Защита на дипломна работа
Интегриран практико-приложен изпит
15 кредита
Общо за степента 75 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.