Учебен план

Информационна сигурност, Съботно-неделно, Магистър (едногодишен курс на обучение), випуск 2023

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS597 Криптография и кодове за защита З 6
2 CS621 Основни модели на компютърни мрежи З 6
3 CS623 Проектиране и изграждане на компютърни мрежи З 6
4 CS625 Управление на информационната сигурност З 6
5 CS583 Системи за управление на съдържание И 6
6 CS599 Сигурност в бази от данни И 6
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS536 Информационна сигурност в интернет З 6
2 CS622 Маршрутизация и комутация в компютърните мрежи З 6
3 CS624 Маршрутизиращи протоколи З 6
4 CS626 Разработване на сигурни мобилни приложения З 6
5 CS527 Стандарти за оценка на риска И 6
6 CS628 Стандарти за информационна сигурност И 6

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна

Основна схема на учебния план

Задължителни дисциплини 48 кредита
Избираеми дисциплини 24 кредита
Защита на дипломна работа 15 кредита
Общо за степента 87 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.