Учебен план

Проектиране и управление на въздушни и морски дронове, Съботно-неделно, Магистър (едногодишен курс на обучение), випуск 2023

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS613 Курсов проект по Вградени и автономни системи З 6
2 CS615 Роботика и сензорни системи З 6
3 EN631 Въведение в навигацията и конструктивни решения за/на дронове З 3
4 EN633 Основи на механика на флуидите З 6
5 EN635 Нормативни уредби на въздухоплаването и морското дело З 3
6 EN637 Курсов проект по конструиране на дронове З 6
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS602 Невронни мрежи и машинно обучение З 5
2 CS604 Механика на мобилни роботи З 5
3 EN630 Видеозаснемане и видеообработка З 5
4 EN632 Радиоуправление и телеметрия З 5
5 EN634 Практикум на симулатор за управление на дрон З 5
6 EN636 Практикум по реално управление на дрон З 5

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна

Основна схема на учебния план

Задължителни дисциплини 60 кредита
Избираеми дисциплини 0 кредита
Защита на дипломна работа 15 кредита
Общо за степента 75 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.