Учебен план

Бизнес информационни технологии, Дистанционно, Магистър (едногодишен курс на обучение), випуск 2023

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS521 Информационна инфраструктура З 6
2 CS523 Приложения на бази от данни З 6
3 CS525 Презентационни техники З 6
4 CS531 Електронен бизнес З 6
5 CS535 Моделиране на бизнес процеси З 6
6 CS438 Моделиране на несигурност И 6
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA760 Дигитален маркетинг З 6
2 CS522 Бизнес интелигентност З 6
3 CS527 Стандарти за оценка на риска З 6
4 CS532 Статистика и приложения З 6
5 CS537 Тренинг AI З 6
6 CS536 Информационна сигурност в интернет И 6

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна

Основна схема на учебния план

Задължителни дисциплини 60 кредита
Избираеми дисциплини 12 кредита
Защита на дипломна работа 15 кредита
Общо за степента 87 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.