Учебен план

Мениджмънт в ИТ сектора, Задочно, Магистър (едногодишен курс на обучение), випуск 2023

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA701 Управление на ИТ проекти З 6
2 BA703 Стандарти за управление на риска З 6
3 BA705 Управление на таланти в ИТ сектора З 6
4 BA707 Брандинг на работодателя в ИТ сектора З 6
5 BA709 Управление на виртуален екип в ИТ сектора И 6
6 BA711 Лидерство и екипна работа в ИТ сектора И 6
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA702 Финансов мениджмънт З 6
2 BA704 Стандарти за управление на информационната сигурност З 6
3 BA706 Управление на продажбите в ИТ сектора З 6
4 BA708 Застрахователни решения в ИТ сектора З 6
5 BA710 Технологично предприемачество в ИТ сектора И 6
6 BA712 Управление на иновациите и инвестициите в ИТ сектора И 6

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна

Основна схема на учебния план

Задължителни дисциплини 48 кредита
Избираеми дисциплини 24 кредита
Държавен изпит 15 кредита
Общо за степента 87 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.