Учебен план

Кръгова икономика, Задочно, Магистър (едногодишен курс на обучение), випуск 2023

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA333 Комуникационна политика З 6
2 BA689 Финансиране и отчетност в кръговата икономика З 6
3 BA691 Области на стратегически инфраструктури и производства З 6
4 BA692 Правни аспекти на политиката на ЕС за кръгова икономика З 6
5 BA406 Управление на проекти И 6
6 BA693 Технологии за получаване на метални материали И 6
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA687 Предприемачество в кръговата икономика З 6
2 BA690 Оценка на околната среда и технологиите З 6
3 BA697 Рециклиране и преработка за кръгова икономика З 6
4 BA698 Управление на иновациите в кръговата икономика З 6
5 BA508 Финансови стратегии на Европейския съюз И 6
6 BA694 Рециклиране на вторични материали, съдържащи благородни метали И 6
7 BA695 Управление на риска И 6
8 BA696 Електрони системи за управление и комуникация И 6

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна

Основна схема на учебния план

Задължителни дисциплини 48 кредита
Избираеми дисциплини 36 кредита
Защита на дипломна работа 15 кредита
Общо за степента 99 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.