Учебен план

Бизнес с недвижими имоти, Задочно, Магистър (едногодишен курс на обучение), випуск 2023

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA639 Управление на агенция за недвижими имоти - тренинг I З 6
2 BA671 Въведение в мениджмънта З 6
3 BA681 Сделки с вещи (движими и недвижими) З 6
4 BA683 Маркетинг за сектор „недвижими имоти“ З 6
5 BA682 Ценова стратегия и оптимизация И 6
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA640 Управление на агенция за недвижими имоти - тренинг II З 6
2 BA654 Поведенчески аспекти на бизнеса с недвижими имоти З 6
3 BA684 Имуществено застраховане З 6
4 LW581 Трудово право З 6
5 BA444 Управление на иновациите и инвестициите И 6

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна

Основна схема на учебния план

Задължителни дисциплини 48 кредита
Избираеми дисциплини 12 кредита
Държавен изпит 15 кредита
Общо за степента 75 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.