Учебен план

Съдебни икономически експертизи, Задочно, Магистър (едногодишен курс на обучение), випуск 2023

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA321 Анализ на финансовите отчети З 6
2 BA509 Методика на финансово-икономическата експертиза З 6
3 CS536 Информационна сигурност в Интернет З 6
4 LW572 Съдебни експертизи З 6
5 BA411 Данъчен, митнически и валутен контрол И 6
6 BA505 Контролинг И 6
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA510 Застрахователни измами З 6
2 BA530 Методика на съдебно-счетоводната експертиза З 6
3 BA540 Оценка на инвестиционни проекти З 6
4 EN608 Компютърни престъпления З 6
5 BA520 Местни финанси и бюджет И 6
6 BA538 Борси и борсови операции (Международни борси и операции) И 6

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна

Основна схема на учебния план

Задължителни дисциплини 48 кредита
Избираеми дисциплини 24 кредита
Защита на дипломна работа 15 кредита
Общо за степента 87 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.