Учебен план

Бизнес администрация (Стопанско управление), Дистанционно, Магистър (едногодишен курс на обучение), випуск 2023

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA342 Управление на операциите З 6
2 BA406 Управление на проекти З 6
3 BA505 Контролинг З 6
4 BA531 Управление на маркетинга З 6
5 BA515 Финансов инженеринг И 6
6 BA583 Транснационални и мултинационални корпорации и банки И 6
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA410 Управление на услуги З 6
2 BA507 Управленска икономика З 6
3 BA508 Финансови стратегии на Европейския съюз З 6
4 BA517 Европейски и международни стандарти за качество З 6
5 BA335 Продуктова и ценова политика И 6
6 IT402 Мултимедийни технологии И 6

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна

Основна схема на учебния план

Задължителни дисциплини 48 кредита
Избираеми дисциплини 24 кредита
Защита на дипломна работа 15 кредита
Общо за степента 87 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.