Учебен план

Администрация и управление на системата на националната сигурност, Задочно, Магистър (едногодишен курс на обучение), випуск 2023

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 AD531 Институционални и правни аспекти на системата за сигурност З 4
2 AD533 Сигурност - същност, структура, функции и основни направления З 6
3 AD535 Разузнаване и контраразузнаване З 5
4 AD537 Национална сигурност в условията на кризи и въоръжен конфликт З 9
5 AD539 Международна, регионална и национална сигурност З 4
6 AD541 Национална сигурност и лидерство З 4
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 AD532 Противодействие на престъпността З 6
2 AD536 Народопсихология и национална сигурност З 5
3 AD540 Национална сигурност и информационно общество З 4
4 AD550 Социология на сигурността З 4
5 AD556 Техники на скритото присъствие в системата на сигурност З 4
6 AD608 Защита на класифицираната информация З 5

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна

Основна схема на учебния план

Задължителни дисциплини 60 кредита
Избираеми дисциплини 0 кредита
Защита на дипломна работа 15 кредита
Общо за степента 75 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.