Учебен план

Финанси, Дистанционно, Магистър (едногодишен курс на обучение), випуск 2023

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA515 Финансов инженеринг З 6
2 BA519 Застраховане З 6
3 BA522 Национални счетоводни стандарти и международни счетоводни стандарти З 6
4 BA541 Финансиране на външно-търговски сделки и операции З 6
5 BA406 Управление на проекти И 6
6 BA505 Контролинг И 6
7 BA583 Транснационални и мултинационални корпорации и банки И 6
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA507 Управленска икономика З 6
2 BA520 Местни финанси и бюджет З 6
3 BA528 Практикум по финанси З 6
4 BA540 Оценка на инвестиционни проекти З 6
5 BA410 Управление на услуги И 6
6 BA510 Застрахователни измами И 6
7 BA538 Борси и борсови операции (Международни борси и операции) И 6

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна

Основна схема на учебния план

Задължителни дисциплини 48 кредита
Избираеми дисциплини 36 кредита
Защита на дипломна работа 15 кредита
Общо за степента 99 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.