Учебен план

Интегрирани компютърни системи и комплекси, Съботно-неделно, Магистър (едногодишен курс на обучение), випуск 2023

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS536 Информационна сигурност в интернет З 3
2 CS591 Основни модели при проектиране на компютърни мрежи З 4
3 CS605 Управление на знания в компютърни системи З 5
4 EN513 Високопроизвoдителни компютърни системи З 6
5 EN549 Паралелни алгоритми и структури З 5
6 EN585 Математическо моделиране за инженерни изследвания З 4
7 EN593 CAD/CAM/CAE системи за инженерни решения З 4
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS564 Облачни и грид технологии З 5
2 CS566 Организация и функциониране на Data центрове З 4
3 CS570 Мрежови операционни системи З 4
4 CS602 Невронни мрежи и машинно обучение З 3
5 CS608 Отказоустойчиви компютърни системи З 5
6 EN540 Съвременни софтуерни архитектури за вградени системи З 4
7 EN598 Планиране и изграждане на компютърни мрежи З 4

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна

Основна схема на учебния план

Задължителни дисциплини 60 кредита
Избираеми дисциплини 0 кредита
Защита на дипломна работа 15 кредита
Общо за степента 75 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.