Учебен план

Иновации и предприемачество в началното и предучилищното образование, Задочно, Магистър (едногодишен курс на обучение), випуск 2022

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 ED120 Хоспитиране в ДГ и НУ З 2
2 ED319 Приобщаващо образование З 3
3 ED519 Образователни технологии и интерактивни методи в детската градина и началното училище З 4
4 ED533 Разработване на образователни проекти З 4
5 ED535 Въведение в предприемачеството и иновациите З 5
6 ED537 Развитие на предприемачески компетенции З 6
7 PS511 Психопрофилактика на детството З 6
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 ED524 Развитие на научна и културна компетентност в обучението по РК, ОС, ЧП и ЧО в НЕО З 5
2 ED538 Артпедагогически техники в ДГ и в НУ З 6
3 ED540 Социално предприемачество З 4
4 ED542 Методика на обучението по предприемачество З 6
5 IT108 Информационни и комуникационни технологии и работа в дигитална среда З 4
6 PS528 Стажантска научноизследователска практика З 5

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна

Основна схема на учебния план

Задължителни дисциплини 60 кредита
Избираеми дисциплини 0 кредита
Защита на дипломна работа 15 кредита
Общо за степента 75 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.