Учебен план

Управление на човешките ресурси и организационна психология, Задочно, Магистър (едногодишен курс на обучение), випуск 2021

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA406 Управление на проекти З 6
2 BA613 Подбор, обучение и развитие на персонала З 6
3 PS411 Психология на влиянието З 6
4 PS501 Психология на личността З 6
5 BA505 Контролинг И 6
6 BA533 Анализ на тактическа и оперативна маркетингова информация И 6
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA507 Управленска икономика З 6
2 BA625 Управление на таланти З 6
3 PS316 Трудова психология З 6
4 PS414 Организационна психология З 6
5 BA410 Управление на услуги И 6
6 BA517 Европейски и международни стандарти за качество И 6

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна

Основна схема на учебния план

Задължителни дисциплини 48 кредита
Избираеми дисциплини 24 кредита
Защита на дипломна работа 15 кредита
Общо за степента 87 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.