Учебен план

Здравен мениджмънт, Задочно, Магистър (едногодишен курс на обучение), випуск 2021

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA671 Въведение в мениджмънта З 5
2 BA673 Маркетинг в здравеопазването З 5
3 BA675 Нормативна база и управление на риска в здравеопазването З 5
4 BA677 Комуникации и PR в здравеопазването З 5
5 BA679 Изследователски методи в здравния мениджмънт З 5
6 LW580 Противодействие на корупцията в здравеопазването З 5
7 LW581 Трудово право З 5
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA672 Счетоводство за мениджъри З 5
2 BA674 Стандартизация и управление на качеството в здравеопазването З 5
3 BA676 Финансов мениджмънт в здравеопазването З 5
4 BA678 Здравно застраховане З 5
5 BA680 Маркетингови комуникации за лечебни и здравни заведения З 5
6 IT512 Информационна сигурност в здравеопазването З 5
7 PS540 Позитивни нагласи за делово поведение в здравеопазването З 5

Основна схема на учебния план
Учебни дисциплини 70 кредита
Държавен изпит 15 кредита
Общо за степента 85 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна