Учебен план

Международни икономически отношения, Дистанционно, Магистър (едногодишен курс на обучение), випуск 2021

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA333 Комуникационна политика З 6
2 BA361 Международен бизнес - регионални практики З 6
3 BA406 Управление на проекти З 6
4 BA505 Контролинг З 6
5 BA583 Транснационални и мултинационални корпорации и банки З 6
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA362 Глобална икономика З 6
2 BA461 Външнотърговски сделки и операции З 6
3 BA507 Управленска икономика З 6
4 BA508 Финансови стратегии на Европейския съюз З 6
5 BA517 Европейски и международни стандарти за качество З 6

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна

Основна схема на учебния план

Задължителни дисциплини 60 кредита
Избираеми дисциплини 0 кредита
Защита на дипломна работа 15 кредита
Общо за степента 75 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.