Учебен план

Държавна и местна администрация, Задочно, Магистър (едногодишен курс на обучение), випуск 2021

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 AD316 Европейска публична администрация З 5
2 AD522 Административни процедури З 5
3 AD601 Основи на местното самоуправление З 5
4 AD605 Извънсъдебна защита на правата на гражданите (омбудсман) З 5
5 AD607 Национална сигурност З 5
6 AD609 Противодействие на корупцията З 5
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 AD508 Териториалноустройствено планиране и развитие З 4
2 AD592 Наказателноправна защита на личните данни З 5
3 AD602 Мениджмънт при кризи З 6
4 AD606 Административна реформа и децентрализация в България З 6
5 BA507 Управленска икономика З 5
6 LW220 Административно обслужване З 4

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна

Основна схема на учебния план

Задължителни дисциплини 60 кредита
Избираеми дисциплини 0 кредита
Защита на дипломна работа 15 кредита
Общо за степента 75 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.