Учебен план

Детска и юношеска психология, Задочно, Магистър (едногодишен курс на обучение), випуск 2021

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 PS511 Психопрофилактика на детството З 6
2 PS513 Ранна диагностика на общи и специални способности З 6
3 PS515 Училищна психология З 7
4 PS533 Семейно консултиране и фамилна терапия З 5
5 PS541 Психологично консултиране и терапевтични подходи при подрастващи със зависимости З 6
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 PS508 Аутизъм и поведенчески разстройства в детска възраст З 6
2 PS532 Проективни техники за диагностика З 6
3 PS534 Личен опит и базови умения за консултиране З 5
4 PS538 Консултиране при суицидни кризи З 4
5 SW558 Стратегии за справяне с гнева и агресивното поведение при децата З 6
6 SW560 Разработване на дипломен проект З 3

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна

Основна схема на учебния план

Задължителни дисциплини 60 кредита
Избираеми дисциплини 0 кредита
Защита на дипломна работа 15 кредита
Общо за степента 75 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.