Учебен план

Психологично консултиране, Задочно, Магистър (едногодишен курс на обучение), випуск 2021

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 PS531 Методи за оценяване на контрапродуктивно поведение З 3
2 PS533 Семейно консултиране и фамилна терапия З 5
3 PS536 Поведенчески отклонения и оценка на риска З 5
4 PS537 Диагностика и консултиране на езиково функциониране в детството З 4
5 PS539 Психосоматика. Консултиране на психосоматични проблеми З 7
6 PS541 Психологично консултиране и терапевтични подходи при подрастващи със зависимости З 6
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 PS508 Аутизъм и поведенчески разстройства в детска възраст З 6
2 PS532 Проективни техники за диагностика З 6
3 PS534 Личен опит и базови умения за консултиране З 5
4 PS535 Психопатология на ранното детско развитие. Консултативни практики З 6
5 PS538 Консултиране при суицидни кризи З 4
6 SW560 Разработване на дипломен проект З 3

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна

Основна схема на учебния план

Задължителни дисциплини 60 кредита
Избираеми дисциплини 0 кредита
Защита на дипломна работа 15 кредита
Общо за степента 75 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.