Учебен план

Държавна и местна администрация, Задочно, Магистър (едногодишен курс на обучение), випуск 2020

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 AD316 Европейска публична администрация З 5
2 AD601 Основи на местното самоуправление З 5
3 AD605 Извънсъдебна защита на правата на гражданите (омбудсман) З 5
4 AD607 Национална сигурност З 5
5 AD609 Противодействие на корупцията З 5
6 LW311 Правен режим на държавната служба З 5
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 AD602 Мениджмънт при кризи З 6
2 AD604 Видове и форми на публично-частни партньорства З 5
3 AD606 Административна реформа и децентрализация в България З 6
4 BA507 Управленска икономика З 5
5 LW206 Административно право З 4
6 LW220 Административно обслужване З 4

Основна схема на учебния план
Учебни дисциплини 60 кредита
Защита на дипломна работа 15 кредита
Общо за степента 75 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна