Учебен план

Дигитални медии и връзки с обществеността, Дистанционно, Магистър (едногодишен курс на обучение), випуск 2020

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 CM611 Езикът в Интернет З 6
2 CM613 Бранд журналиснтика и PR З 6
3 CM615 Интернет комуникация и медия култура З 6
4 CM617 Електронни медии и PR З 6
5 CM619 Професионално писане за онлайн медии З 6
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 CM612 Професия Журналист и PR в дигитална медийна среда З 6
2 CM614 Онлайн радио, уеб телевизия и подкаст съдържание (практикум) З 6
3 CM616 Фалшиви новини, тролове, кликбейт. Робожурналистика З 4
4 CM618 Онлайн вестници (практикум) З 5
5 CM620 Дипломен проект З 3
6 CM582 Социален контекст на публичните комуникации И 6
7 CM586 Анализ на публични кампании И 6

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна

Основна схема на учебния план

Задължителни дисциплини 54 кредита
Избираеми дисциплини 12 кредита
Защита на дипломна работа 15 кредита
Общо за степента 81 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.