Учебен план

Публични комуникации и социална психология, Дистанционно, Магистър (едногодишен курс на обучение), випуск 2020

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 CM545 Комуникации и манипулации З 6
2 CM547 Методи за изследване на масовите комуникации З 6
3 CM581 Интерактивни стратегически комуникации З 6
4 CM583 Разбиране на медийните послания З 6
5 SW565 Модели на социална компетентност З 6
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 CM544 Научноизследователски методи З 6
2 CM582 Социален контекст на публичните комуникации З 6
3 CM584 Лидерски поведенчески стратегии З 6
4 CM586 Анализ на публични кампании З 6
5 CM588 Проект по публични комуникации и социална психология З 6

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна

Основна схема на учебния план

Задължителни дисциплини 60 кредита
Избираеми дисциплини 0 кредита
Защита на дипломна работа 15 кредита
Общо за степента 75 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.