Учебен план

Предучилищна и начална училищна педагогика, Задочно, Магистър (едногодишен курс на обучение), випуск 2020

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 ED319 Приобщаващо образование З 3
2 ED518 Анимация и двигателна активност в детската градина и началното училище З 5
3 ED519 Образователни технологии и интерактивни методи в детската градина и началното училище З 4
4 ED523 Съвременни аспекти на обучението по БЕЛ в детската градина и началното училище З 6
5 PS511 Психопрофилактика на детството З 6
6 PS513 Ранна диагностика на общи и специални способности З 6
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 ED520 Съвременни аспекти на обучението по арттехнологии, конструиране и техника в ДГ и НУ З 4
2 ED524 Развитие на научна и културна компетентност в обучението по РК, ОС, ЧП и ЧО в НЕО З 5
3 IT106 Информационни технологии в обучението и работа в дигитална среда З 4
4 PS512 Психодиагностика на детското развитие З 6
5 PS528 Стажантска научноизследователска практика З 5
6 SW558 Стратегии за справяне с гнева и агресивното поведение при децата З 6

Основна схема на учебния план
Учебни дисциплини 60 кредита
Защита на дипломна работа, Интегриран практико-приложен изпит 15 кредита
Общо за степента 75 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна