Учебен план

Финанси, Дистанционно, Магистър (едногодишен курс на обучение), випуск 2020

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA503 Управленско счетоводство З 6
2 BA505 Контролинг З 6
3 BA515 Финансов инженеринг З 6
4 BA522 Национални счетоводни стандарти и международни счетоводни стандарти З 6
5 BA583 Транснационални и мултинационални корпорации и банки З 6
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA507 Управленска икономика З 6
2 BA508 Финансови стратегии на Европейския съюз З 6
3 BA520 Местни финанси и бюджет З 6
4 BA528 Практикум по финанси З 6
5 BA538 Борси и борсови операции (Международни борси и операции) З 6

Основна схема на учебния план
Учебни дисциплини 60 кредита
Защита на дипломна работа 15 кредита
Общо за степента 75 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна