Учебен план

Изкуствен интелект и роботика, Съботно-неделно, Магистър (едногодишен курс на обучение), випуск 2020

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS601 Стохастични методи в изкуствения интелект и роботиката З 6
2 CS603 Логически системи на изкуствения интелект З 5
3 CS605 Управление на знания в компютърни системи З 5
4 CS611 Курсов проект по Обработка на естествени езици З 4
5 CS613 Курсов проект по Вградени и автономни системи З 4
6 CS615 Роботика и сензорни системи З 6
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS588 Софтуерни агенти З 6
2 CS602 Невронни мрежи и машинно обучение З 3
3 CS604 Механика на мобилни роботи З 6
4 CS606 Интелигентно вземане на решения З 6
5 CS608 Отказоустойчиви компютърни системи З 5
6 CS610 Курсов проект по 3D принтиране З 4

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна

Основна схема на учебния план

Задължителни дисциплини 60 кредита
Избираеми дисциплини 0 кредита
Защита на дипломна работа 15 кредита
Общо за степента 75 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.