Учебен план

Софтуерно инженерство, Съботно-неделно, Магистър (едногодишен курс на обучение), випуск 2020

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS580 Софтуерни архитектури и технологии за разработка на софтуер З 6
2 CS583 Системи за управление на съдържание З 6
3 CS587 Java базирани софтуерни системи З 6
4 CS617 UI/UX дизайн З 6
5 CS619 Компонентно тестване на софтуер З 6
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS602 Невронни мрежи и машинно обучение З 6
2 CS614 SinglePage приложения З 6
3 CS616 Семантичен web З 6
4 CS618 ORM технологии З 6
5 CS620 Стохастично моделиране/R З 6

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна

Основна схема на учебния план

Задължителни дисциплини 60 кредита
Избираеми дисциплини 0 кредита
Защита на дипломна работа 15 кредита
Общо за степента 75 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.