Учебен план

Предучилищна педагогика и чужд език (английски език), Задочно, Магистър (двугодишен курс на обучение), випуск 2020

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 CM103 Езикова култура З 6
2 ED103 Теория на възпитанието З 4
3 ED104 Дидактика З 5
4 ED204 Педагогическа диагностика З 3
5 ED303 Педагогически технологии за формиране на математически представи в ДГ З 5
6 IT401 Мултимедийни технологии З 3
7 PS101 Психология З 6
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 ED110 Предучилищна педагогика З 6
2 ED114 Специална педагогика З 3
3 ED208 Методика на българския език в детската градина З 6
4 ED527 Педагогическа етика З 3
5 IT106 Информационни технологии в обучението и работа в дигитална среда З 4
6 SW558 Стратегии за справяне с гнева и агресивното поведение при децата З 6
3 семестър
дисциплинастатускредити
1 ED319 Приобщаващо образование З 3
2 ED519 Образователни технологии и интерактивни методи в детската градина и началното училище З 4
3 ED531 Хоспитиране в детската градина З 3
4 LN501 Английски език З 10
5 LN501 Английски език З -
6 PS511 Психопрофилактика на детството З 6
4 семестър
дисциплинастатускредити
1 ED532 Методика на ранното обучение по английски език в детската градина З 9
2 ED534 Текуща педагогическа практика в детската градина З 6
3 ED536 Стажантска практика в детската градина З 9
4 LN501 Английски език З 10

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна

Основна схема на учебния план

Задължителни дисциплини 120 кредита
Избираеми дисциплини 0 кредита
Защита на дипломна работа
Интегриран практико-приложен изпит
15 кредита
Общо за степента 135 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.