Учебен план

Електромобили, Съботно-неделно, Магистър (едногодишен курс на обучение), випуск 2020

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 EN585 Математическо моделиране за инженерни изследвания З 4
2 EN619 Електромеханични устройства З 4
3 EN621 Електроснабдяване на електрически транспортни средства З 4
4 EN623 Системи и устройства в електромобилите З 4
5 EN625 Енергоносители и системи за акумулиране на енергия З 4
6 EN627 CAD системи за електромобили З 6
7 EN629 Силови електронни преобразуватели и зарядни системи за електромобили З 4
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 EN618 Електрозадвижвания (постоянно токови двигатели, специални ел.двигатели, видове управления) З 5
2 EN620 Експлоатационни показатели и приложение на електромобилите З 5
3 EN622 Качество на електроенергията З 4
4 EN624 Системи за активна и пасивна безопасност на електромобили З 4
5 EN626 Безопасност и екология З 4
6 EN628 Надеждност, диагностика и експлоатация на електромобили З 4
7 EN638 Специализирани компютърни системи в електромобила З 4

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна

Основна схема на учебния план

Задължителни дисциплини 60 кредита
Избираеми дисциплини 0 кредита
Защита на дипломна работа 15 кредита
Общо за степента 75 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.