Учебен план

Митническо разузнаване и разследване, Задочно, Магистър (едногодишен курс на обучение), випуск 2018

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 AD522 Административни процедури З 8
2 AD545 Митнически престъпления З 8
3 AD587 Данъчна и митническа администрация З 8
4 LW577 Данъчен процес З 6
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 AD542 Митнически контрол и митнически процедури З 8
2 AD544 Митническо разследване и анализ на риска З 8
3 AD546 Административно-наказателен процес З 6
4 IT506 Системи и технологии за дигитализация и архивиране на правна документация З 8

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна

Основна схема на учебния план

Задължителни дисциплини 60 кредита
Избираеми дисциплини 0 кредита
Защита на дипломна работа 15 кредита
Общо за степента 75 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.