Учебен план

Маркетинг и управление на туристическия бизнес, Задочно, Магистър (едногодишен курс на обучение), випуск 2017

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA331 Маркетингови изследвания и маркетингова информационна система З 6
2 BA433 Маркетинг в туризма З 6
3 BA531 Управление на маркетинга З 6
4 BA562 Стратегическо управление на туризма З 6
5 BA563 Управление на туроператорска и турагентска дейност З 6
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA402 Делови игри З 6
2 BA507 Управленска икономика З 6
3 BA536 Web маркетинг на взаимовръзките З 6
4 BA561 Управление на кризисни ситуации в туризма З 6
5 BA564 Управление на хотела и резервационни системи З 6

Основна схема на учебния план
Учебни дисциплини 60 кредита
Защита на дипломна работа 15 кредита
Общо за степента 75 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна