Учебен план

Приложна информатика и уеб дизайн, Редовно, Бакалавър (след средно образование), випуск 2016

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS111 Информационни основи на дизайна З 5
2 EN103 Техническо и компютърно документиране З 6
3 LN112 Английски език З -
4 MA101 Висша математика І З 7
5 MA103 Дискретна математика З 6
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS102 Web технологии и приложения З 6
2 CS104 Програмиране З 7
3 EN104 Електротехника и електроника З 6
4 LN112 Английски език З 12
5 MA102 Висша математика ІІ З 7
3 семестър
дисциплинастатускредити
1 CM313 Бизнес комуникации З 3
2 CS203 Обектно ориентирано програмиране З 6
3 CS331 Обработка на векторни и растерни изображения в роботиката З 6
4 EN417 Компютърно проектиране на технологични системи З 6
5 MA201 Висша математика ІІІ З 7
4 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS202 Операционни системи З 6
2 CS204 Бази от данни З 6
3 CS208 Компютърна графика З 6
4 CS216 Практикум по моделиране З 3
5 CS218 Теория и практика на графичния дизайн З 6
6 CS426 Мултимедийни технологии З 4
5 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS325 Анализ и проектиране на бази от данни и знания З 6
2 CS335 Пространствен дизайн З 3
3 CS337 Цветознание, стил и символика З 3
4 CS339 Ергономия и ергодизайн З 4
5 CS412 Съвременни информационни системи З 4
6 EN313 Компютърни архитектури З 6
7 CS314 Unix операционни системи И 4
8 CS323 Обобщени мрежи И 4
6 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS206 Изкуствен интелект З 5
2 CS312 Програмиране на Java З 6
3 CS334 Разработка и дизайн на компютърни игри З 5
4 CS336 Аудио-визуални технологии З 4
5 CS428 Интернет на нещата З 6
6 CS525 Презентационни техники З 3
7 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS319 Информационна сигурност З 4
2 CS415 Мрежово програмиране З 6
3 CS431 Дизайн на потребителски интерфейс З 4
4 EN411 Кодиране и защита на информацията З 6
5 EN419 Компютърни системи З 6
8 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS313 Бизнес информационни системи З 6
2 CS432 3D моделиране и анимация З 4
3 CS436 Курсов проект по верифициране на софтуер З 4
4 EN415 Контрол и диагностика на компютърни системи З 6
5 CS315 WWW програмиране И 4
6 MA302 Числени методи И 4

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна

Основна схема на учебния план

Задължителни дисциплини 222 кредита
Избираеми дисциплини 16 кредита
Държавен изпит 10 кредита
Общо за степента 248 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.