Учебен план

Приложна информатика и уеб дизайн, Редовно, Бакалавър (след средно образование), випуск 2016

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS111 Информационни основи на дизайна З 5
2 EN103 Техническо и компютърно документиране З 6
3 LN112 Английски език З -
4 MA101 Висша математика І З 7
5 MA103 Дискретна математика З 6
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS102 Web технологии и приложения З 6
2 CS104 Програмиране З 7
3 EN104 Електротехника и електроника З 6
4 LN112 Английски език З 12
5 MA102 Висша математика ІІ З 7
3 семестър
дисциплинастатускредити
1 CM313 Бизнес комуникации З 3
2 CS203 Обектно ориентирано програмиране З 6
3 CS331 Обработка на векторни и растерни изображения в роботиката З 6
4 EN417 Компютърно проектиране на технологични системи З 6
5 MA201 Висша математика ІІІ З 7
4 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS202 Операционни системи З 6
2 CS204 Бази от данни З 6
3 CS208 Компютърна графика З 6
4 CS216 Практикум по моделиране З 3
5 CS218 Теория и практика на графичния дизайн З 6
6 CS426 Мултимедийни технологии З 4
5 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS325 Анализ и проектиране на бази от данни и знания З 6
2 CS335 Пространствен дизайн З 3
3 CS337 Цветознание, стил и символика З 3
4 CS339 Ергономия и ергодизайн З 4
5 CS412 Съвременни информационни системи З 4
6 EN313 Компютърни архитектури З 6
7 CS314 Unix операционни системи И 4
8 CS323 Обобщени мрежи И 4
6 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS206 Изкуствен интелект З 5
2 CS312 Програмиране на Java З 6
3 CS334 Разработка и дизайн на компютърни игри З 5
4 CS336 Аудио-визуални технологии З 4
5 CS428 Интернет на нещата З 6
6 CS525 Презентационни техники З 3
7 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS319 Информационна сигурност З 4
2 CS415 Мрежово програмиране З 6
3 CS431 Дизайн на потребителски интерфейс З 4
4 EN411 Кодиране и защита на информацията З 6
5 EN419 Компютърни системи З 6
8 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS313 Бизнес информационни системи З 6
2 CS432 3D моделиране и анимация З 4
3 CS436 Курсов проект по верифициране на софтуер З 4
4 EN415 Контрол и диагностика на компютърни системи З 6
5 CS315 WWW програмиране И 4
6 MA302 Числени методи И 4

Основна схема на учебния план
Задължителни дисциплини 222 кредита
Избираеми дисциплини 8 кредита
Държавен изпит 10 кредита
Общо за степента 240 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна