Учебен план

Електроснабдяване и електрообзавеждане, Редовно, Бакалавър (след средно образование), випуск 2016

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS117 Основи на компютърната техника и програмирането З 5
2 EN103 Техническо и компютърно документиране З 6
3 EN109 Физика и материалознание З 7
4 LN112 Английски език З -
5 MA101 Висша математика І З 7
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS104 Програмиране З 7
2 EN102 Електронни елементи З 6
3 EN210 Програмни продукти за инженерни решения З 5
4 LN112 Английски език З 12
5 MA102 Висша математика ІІ З 7
3 семестър
дисциплинастатускредити
1 CM313 Бизнес комуникации З 3
2 EN203 Измерване в електротехниката и електрониката З 5
3 EN209 Електротехника З 7
4 EN373 Основи на автоматизацията З 5
5 EN417 Компютърно проектиране на технологични системи З 6
6 MA201 Висша математика ІІІ З 7
4 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA206 Икономика З 6
2 EN206 Електронна схемотехника З 7
3 EN214 Учебна практика З 5
4 EN274 Приложна механика и роботика З 6
5 EN364 Силови електронни преобразуватели З 6
6 EN371 Електрически апарати З 6
7 LN213 Специализиран английски език Ф 3
5 семестър
дисциплинастатускредити
1 EN208 Машинни елементи и механизми З 5
2 EN272 Електрически машини З 6
3 EN303 Токозахранващи устройства З 7
4 EN307 Цифрова схемотехника З 7
5 EN313 Компютърни архитектури Ф 6
6 семестър
дисциплинастатускредити
1 EN302 Микропроцесорна техника З 7
2 EN372 Електроснабдяване З 6
3 EN374 Топлотехника З 5
4 EN564 Енергийни източници, ресурси и технологии З 6
5 CS204 Бази от данни И 6
6 EN362 Електронни системи за контрол, измерване и наблюдение И 6
7 CS202 Операционни системи Ф 6
7 семестър
дисциплинастатускредити
1 EN419 Компютърни системи З 6
2 EN461 Експлоатация на енергийна инфраструктура З 6
3 EN471 Електрообзавеждане З 6
4 EN473 Техника на високите напрежения З 6
5 EN361 Възобновяема енергия. Методи за преобразуване И 6
6 EN423 Компютърни мрежи и комуникации И 6
7 EN453 Енергийна ефективност Ф 6
8 семестър
дисциплинастатускредити
1 EN414 Техническа безопасност З 5
2 EN472 Хидравлични машини и пневматика З 5
3 EN474 Осветителна и инсталационна техника З 5
4 EN462 Техническо и нормативно проектиране на ВЕЦ И 5
5 EN476 Енергиен мениджмънт И 5
6 EN424 Мобилни комуникационни системи и програмно осигуряване Ф 6

Основна схема на учебния план
Задължителни дисциплини 219 кредита
Избираеми дисциплини 11 кредита
Държавен изпит 10 кредита
Общо за степента 240 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна