Учебен план

Техническа безопасност и електротехническа експертиза, Съботно-неделно, Магистър (едногодишен курс на обучение), випуск 2015

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 EN573 Технически методи за експертна оценка на вещества, материали и изделия З 4
2 EN581 Методи за инженерни изследвания З 4
3 EN583 Съдебни технически експертизи при аварийни режими в рискови технически системи З 4
4 EN585 Математическо моделиране за инженерни изследвания З 4
5 EN591 Пожарна безопасност и спасително дело З 5
6 EN593 CAD/CAM/CAE системи за инженерни решения З 4
7 LW572 Съдебни експертизи З 5
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 EN539 Енергийна ефективност на електротехнически системи З 4
2 EN570 Икономически методи за оценка на технически системи З 4
3 EN582 Технически експертен анализ на механични конструкции З 4
4 EN584 Надеждност и контрол на материалите З 5
5 EN586 Аварийни режими в електрически преобразуватели З 4
6 EN592 Организация на спасителни дейности при природни бедствия и промишлени аварии З 5
7 EN604 Съдебни инженерно-технически експертизи на енергийни системи З 4

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна

Основна схема на учебния план

Задължителни дисциплини 60 кредита
Избираеми дисциплини 0 кредита
Защита на дипломна работа 15 кредита
Общо за степента 75 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.