Учебен план

Детска и юношеска психология, Задочно, Магистър (едногодишен курс на обучение), випуск 2015

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 PS511 Психопрофилактика на детството З 6
2 PS513 Ранна диагностика на общи и специални способности З 6
3 PS515 Училищна психология З 6
4 PS517 Психотерапевтични подходи за работа с подрастващи със зависимости З 6
5 SW561 Модели на социалната и емоционалната компетентност З 6
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 PS214 Психологическо консултиране в училище З 9
2 PS508 Аутизъм и поведенчески разстройства в детска възраст З 6
3 PS512 Психодиагностика на детското развитие З 6
4 SW558 Стратегии за справяне с гнева и агресивното поведение при децата З 6
5 SW560 Разработване на дипломен проект З 3

Основна схема на учебния план
Учебни дисциплини 60 кредита
Защита на дипломна работа 15 кредита
Общо за степента 75 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна