Учебен план

Софтуерно инженерство, Съботно-неделно, Магистър (едногодишен курс на обучение), випуск 2015

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS580 Софтуерни архитектури и технологии за разработка на софтуер З 5
2 CS583 Системи за управление на съдържание З 4
3 CS585 Бази от данни и знания З 4
4 CS587 Java базирани софтуерни системи З 6
5 CS589 Актуални проблеми на софтуерните технологии З 5
6 EN585 Математическо моделиране за инженерни изследвания З 5
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS562 Интелектуална собственост З 4
2 CS581 Софтуерни системи по бизнес интелигентност З 6
3 CS582 Оценка и анализ на софтуерни системи З 5
4 CS584 Системно администриране З 4
5 CS586 Архитектури, ориентирани към услуги и Web услуги З 6
6 CS588 Софтуерни агенти З 6

Основна схема на учебния план
Учебни дисциплини 60 кредита
Защита на дипломна работа 15 кредита
Общо за степента 75 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна