Учебен план

Съдебни автотехнически експертизи и безопасност на движението, Съботно-неделно, Магистър (едногодишен курс на обучение), випуск 2015

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 EN573 Технически методи за експертна оценка на вещества, материали и изделия З 4
2 EN581 Методи за инженерни изследвания З 4
3 EN583 Съдебни технически експертизи при аварийни режими в рискови технически системи З 3
4 EN585 Математическо моделиране за инженерни изследвания З 4
5 EN587 Автомобилна техника З 4
6 LW571 Основи на правораздаването З 6
7 LW572 Съдебни експертизи З 5
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS562 Интелектуална собственост З 4
2 EN570 Икономически методи за оценка на технически системи З 4
3 EN576 Съдебни инженерно-технически експертизи на електротехническо оборудване З 4
4 EN582 Технически експертен анализ на механични конструкции З 4
5 EN584 Надеждност и контрол на материалите З 5
6 EN586 Аварийни режими в електрически преобразуватели З 4
7 EN588 Организация и безопасност на автомобилното движение З 5

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна

Основна схема на учебния план

Задължителни дисциплини 60 кредита
Избираеми дисциплини 0 кредита
Защита на дипломна работа 15 кредита
Общо за степента 75 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.