Учебен план

Съдебни инженерно-технически експертизи, Съботно-неделно, Магистър (едногодишен курс на обучение), випуск 2015

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS571 Нови информационни технологии за съдебните инженерно-технически експертизи З 5
2 EN573 Технически методи за експертна оценка на вещества, материали и изделия З 5
3 EN575 Оценъчни съдебни компютърно-технически експертизи З 5
4 EN577 Изследване на елементи на технически системи за охрана и сигурност З 4
5 LW571 Основи на правораздаването З 6
6 LW572 Съдебни експертизи З 5
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS562 Интелектуална собственост З 4
2 CS572 Експертно изследване на програмни средства при компютърни престъпления З 5
3 CS582 Оценка и анализ на софтуерни системи З 5
4 EN570 Икономически методи за оценка на технически системи З 4
5 EN574 Експертизи на електро-магнитни излъчвания З 4
6 EN576 Съдебни инженерно-технически експертизи на електротехническо оборудване З 4
7 LW573 Криминалистични изследвания на вещества, материали и изделия З 4

Основна схема на учебния план
Учебни дисциплини 60 кредита
Защита на дипломна работа 15 кредита
Общо за степента 75 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна