Учебен план

Социално консултиране и психология, Задочно, Магистър (едногодишен курс на обучение), випуск 2015

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 PS201 Клинична психология З 6
2 PS503 Психология на индивидуалните различия З 6
3 PS504 Психология на аномалното развитие З 6
4 PS507 Консултативна психология З 6
5 SW561 Модели на социалната и емоционалната компетентност З 6
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 PS502 Психодиагностика З 6
2 PS506 Психология и здраве З 6
3 SW558 Стратегии за справяне с гнева и агресивното поведение при децата З 6
4 SW560 Разработване на дипломен проект З 3
5 SW562 Управление на стреса З 5
6 SW563 Формиране на емоционална компетентност З 4

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна

Основна схема на учебния план

Задължителни дисциплини 60 кредита
Избираеми дисциплини 0 кредита
Защита на дипломна работа 15 кредита
Общо за степента 75 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.